IT

Kurzy počítače


InformaÄní technologie. Tak informaÄní technologie je téma opravdu samo o sobÄ›. Já sama jsem vždycky říkala, že bych chtÄ›la být informaÄní technik, že bych opravdu moc chtÄ›la ráda pracovat s poÄítaÄem. Anebo s dalšími poÄítaÄi nebo notebooky anebo dokonce také opravovat mobilní telefony. Jenomže jak už to, tak bývá, že když si ÄlovÄ›k nÄ›co pÅ™eje, tak ne vždy mu je opravdu vyhovÄ›no. Ne, nÄ›kdy se tohle může ÄlovÄ›ku podaÅ™it, i když si to moc pÅ™eje, proto jsem si Å™ekla, že nejlepší by bylo, kdyby lidé také prvně uvažovali, na co vlastnÄ› mají anebo co vlastnÄ› mohou dÄ›lat. Je vážnÄ› opravdu hodnÄ› vÄ›cí, co ÄlovÄ›k může dÄ›lat, a také v tom hlavnÄ› vynikat.

Mám mnoho poÄítaÄových kurzů.

Mnoho lidí právÄ› chce vynikat hlavnÄ› v tom oboru, který dÄ›lají anebo, který studují. Já jsem vystudovala jenom ekonomickou Å¡kolu, ale bavila mÄ› také technika a elektrotechnika, a to vÄetnÄ› inženýrství a informaÄní technologie. Vždycky jsem chtÄ›la pracovat s poÄítaÄi, proto jsem také chodila na dva opravdu hodnÄ› silné intenzivní kurzy. Dokonce jsem také byla na jednom krátkém kurzu v NÄ›mecku, který trval tÅ™i týdny. A i když to bylo docela složité a nároÄné a také hlavnÄ› finanÄnÄ› nároÄné, tak jsem si Å™ekla, že tohle jednoduÅ¡e zkusím. Bylo to skvÄ›lé a musím uznat, že právÄ› v NÄ›mecku jsem také potkala svého partnera, se kterým jsem doteÄ. Jsme spolu už pÄ›t let a myslím si, že nám to klape.

Partner je poÄítaÄový technik.

Můj partner je právÄ› poÄítaÄový technik. Partner se v informaÄní technologii vyzná opravdu skvÄ›le a myslím si, že je opravdu nejlepší z naší republiky, tedy alespoň takhle to vyhrál pÅ™ed dvÄ›ma lety, kdy byl na prvním místÄ› v informaÄní technologii. Když ÄlovÄ›k opravdu nÄ›Äeho chce dosáhnout, tak se musí snažit. Musí na to studovat, anebo také udÄ›lat nÄ›jaké intenzivní kurzy anebo také se vzdÄ›lávat doma, což je podle mého názoru opravdu hodnÄ› důležité.

Empty Sidebar
You haven't added any widgets to your sidebar. You can add widgets by going to: Appearance > Customize > Widgets