Rubrika: IT

IT

Počítačová technologie

V poslední zrychlené dobÄ› se vÅ¡ude rozmáhá kvalitní informaÄní technologie a klasická informatika. Abych se pÅ™iznala tak mÄ› informaÄní technologie a také technika hodnÄ› zajímá. Už od dÄ›tství jsem se o to zajímala. Moji rodiÄe byli z toho velice neÅ¡Å¥astní a stále nevÄ›dÄ›li, co mají se mnou dÄ›lat. A prý já jako holka jsem se spíše chovala jako kluk. […]

Continue reading
IT

Kurzy počítače

InformaÄní technologie. Tak informaÄní technologie je téma opravdu samo o sobÄ›. Já sama jsem vždycky říkala, že bych chtÄ›la být informaÄní technik, že bych opravdu moc chtÄ›la ráda pracovat s poÄítaÄem. Anebo s dalšími poÄítaÄi nebo notebooky anebo dokonce také opravovat mobilní telefony. Jenomže jak už to, tak bývá, že když si ÄlovÄ›k nÄ›co pÅ™eje, tak […]

Continue reading
IT

Rozumíte si s počítačem?

Já jsem vždycky chtÄ›la být odborník na poÄítaÄe, nÄ›co jako IT master. Dokonce jsem také snila tajnÄ› o tom, že budu poÄítaÄový hacker, protože jsem se dozvÄ›dÄ›la a také jsem na internetu Äetla, že právÄ› poÄítaÄoví hackeÅ™i vydÄ›lávají opravdu hodnÄ› penÄ›z! NÄ›kdy to jde až do milionu. Věřili byste tomu? Jenomže pozdÄ›ji, když jsem se […]

Continue reading
Empty Sidebar
You haven't added any widgets to your sidebar. You can add widgets by going to: Appearance > Customize > Widgets