IT

Počítačová technologie


V poslední zrychlené dobÄ› se vÅ¡ude rozmáhá kvalitní informaÄní technologie a klasická informatika. Abych se pÅ™iznala tak mÄ› informaÄní technologie a také technika hodnÄ› zajímá. Už od dÄ›tství jsem se o to zajímala. Moji rodiÄe byli z toho velice neÅ¡Å¥astní a stále nevÄ›dÄ›li, co mají se mnou dÄ›lat. A prý já jako holka jsem se spíše chovala jako kluk. A řeknu vám, že hlavnÄ› moje babiÄka byla z toho velice neÅ¡Å¥astná, protože moje babiÄka chtÄ›la mít takovou vnuÄku, která je opravdu hodnÄ› holÄiÄí a má ráda holÄiÄí vÄ›ci. SamozÅ™ejmÄ›, že jsem také mÄ›la ráda holÄiÄí vÄ›ci.

Bez poÄítaÄe si to nedokáži pÅ™edstavit.

MÄ›la jsem opravdu krásné panenky, které také se hýbaly anebo breÄely, takové technické skvÄ›lé hraÄky. Ale abych se vrátila zpátky k informaÄní technologii. HodnÄ› mÄ› bavilo hrát videohry a potom také PlayStationy a v neposlední Å™adÄ›, když už to bylo tak populární a oblíbené, tak také jsem velice Äasto hrála hry na poÄítaÄi, a to spoleÄnÄ› s bratrem a jeho kamarády. Ono také bylo takové divné, že jsem kolem sebe nemÄ›la žádné kamarádky. V okolí vůbec nebyly žádné moje vrstevnice, takže mÄ› opravdu nezbylo nic jiného, než si hrát s bratrem a s jeho kamarády. A právÄ› oni mÄ› také nauÄili informaÄní technologii.

InformaÄní technologie není vždy jednoduchá.

Já jsem z té skupiny byla nejmladší, bratr byl o pÄ›t let starší, proto jsem opravdu ráda, že mÄ› také vzal pod svá ochranná křídla. Protože bratr vÄ›dÄ›l, že si nemám jinak s kým hrát. A ze zaÄátku se prvně vztekal a říkal, že mÄ› nikde nechce, že jsem jeho mladší sestra, ale pozdÄ›ji, když už jednoduÅ¡e dospÄ›l, tak Å™ekl, že klidnÄ› můžu chodit s nimi. A právÄ› oni mÄ› nauÄili informaÄní technologii. Protože bratrův kamarád je právě poÄítaÄový technik. A to je ideální! Je vidÄ›t, že když se ÄlovÄ›k pohybuje v internetovém svÄ›tÄ› anebo také v technickém svÄ›tÄ›, tak potom má navrch, protože už nÄ›co bude také umÄ›t a bude nÄ›co znát. 

Empty Sidebar
You haven't added any widgets to your sidebar. You can add widgets by going to: Appearance > Customize > Widgets