IT

Rozumíte si s počítačem?


Já jsem vždycky chtÄ›la být odborník na poÄítaÄe, nÄ›co jako IT master. Dokonce jsem také snila tajnÄ› o tom, že budu poÄítaÄový hacker, protože jsem se dozvÄ›dÄ›la a také jsem na internetu Äetla, že právÄ› poÄítaÄoví hackeÅ™i vydÄ›lávají opravdu hodnÄ› penÄ›z! NÄ›kdy to jde až do milionu. Věřili byste tomu? Jenomže pozdÄ›ji, když jsem se s tímhle nÄ›komu vždycky svěřovala, tak oni mi Å™ekli, že právÄ› poÄítaÄoví hackeÅ™i dÄ›lají nesluÅ¡né a nepÄ›kné vÄ›ci. Že se to nesmí dÄ›lat. Tak jsem si Å™ekla, že než radÄ›ji, abych dÄ›lala nÄ›co nezákonného, že radÄ›ji budu se pořádnÄ› uÄit, abych se nauÄila lépe informaÄní technologii. Abych vÅ¡echno zvládala, protože prozatím jsem doma mÄ›la různé herní konzole a také poÄítaÄ a tablet, jenomže ten tablet byl opravdu na nic, A kolikrát mi pÅ™iÅ¡lo, že mi rodiÄe koupili tablet, který je spíše pro dÄ›cka, že to je maximálnÄ› tak do deseti let.

PoÄítaÄe jsou skvÄ›lé.

A mÄ› už v té dobÄ› bylo asi Ätrnáct nebo patnáct let a nechtÄ›la jsem mít takový jednoduchý tablet. ChtÄ›la jsem už nÄ›co složitÄ›jšího. Takže když jsem potom mÄ›la do Å¡koly dÄ›lat nÄ›jaké vÄ›ci, tak potom mi v tomto tabletu a také v poÄítaÄi chybÄ›ly různé aplikace a různé servery, protože mi tam absolutnÄ› nic neÅ¡lo. PotÅ™ebovala jsem tÅ™eba dÄ›lat tabulky ve wordu a nebo v excelu a nebo nÄ›co psát a nebo dÄ›lat tabulky a poÄítat v nich.

Pracujte vždy odpoÄatí.

Ale tohle jsem v poÄítaÄi ani na tabletu vůbec nemÄ›la. ProstÄ› mi to tam psalo, že to nejde otevřít a že se to musím koupit. Takže tohle jsem Å™ekla rodiÄům. A rodiÄe kroutili hlavou a mysleli si, že úplnÄ› v každém poÄítaÄi je word a excel, že jednoduÅ¡e v každém poÄítaÄi tohle je. A je jedno, jestli stroj stojí pÄ›t tisíc nebo tÅ™icet tisíc korun. Tohle je ale opravdu veliký omyl. Tady jde vidÄ›t, že když si koupíte opravdu kvalitu a opravdu chcete mít kvalitní a výkonný poÄítaÄ, tak je logické, že to nebude stát pár korun. Takovéhle opravdu hodnÄ› kvalitní poÄítaÄe, tÅ™eba koupíte i za ÄtyÅ™icet i za sedmdesát tisíc korun. 

Empty Sidebar
You haven't added any widgets to your sidebar. You can add widgets by going to: Appearance > Customize > Widgets