Zábava

Odpočinek a zábava


Je logické, že mnoho lidí se chce bavit. Bylo by opravdu hodnÄ› nudné a také nezdravé, aby lidé stále jenom sedÄ›li v koutÄ› a vůbec se nebavili. VÅ¡ichni víme, že také dokonce zábava a nebo také bytí ve spoleÄnosti je také forma toho, že si ÄlovÄ›k odpoÄine a pÅ™estane myslet na vÅ¡ední a nebo velice nároÄné starosti. Já sama jsem velice Äasto hodnÄ› pracovnÄ› zaneprázdnÄ›ná, protože mám dvÄ› zamÄ›stnání a nejhorší je, že pracuji s lidmi. OvÅ¡em si ale nemyslete, že já si stěžuji na své zamÄ›stnání. Tohle rozhodnÄ› ne. MÄ› práce s lidmi právÄ› baví, ale také nÄ›kdy potÅ™ebuji kvalitní odpoÄinek, abych pÅ™estala myslet na vÅ¡echno, co mi lidé říkají.

Relaxace a odpoÄinek je příjemný.

Já jsem právniÄka a notářka, pracuji s lidmi, ale nÄ›kdy je to opravdu hodnÄ› nároÄné, a to hlavnÄ› v takové situaci, kdy jsou lidé ve stresu a potom tÅ™eba na mÄ› kÅ™iÄí a nebo mÄ› obviňují z různých vÄ›cí. Proto je na místÄ›, aby alespoň ÄlovÄ›k se jednou týdnÄ› pořádnÄ› pobavil. Logicky nemyslím, aby lidé se bavili tím, že budou pít alkohol a nebo kouÅ™it cigarety. Ve velkém tohle rozhodnÄ› ne. Já si myslím, že lidem staÄí se odreagovat, aby se tÅ™eba pobavili tak, že si s rodinou tÅ™eba zajdou na obÄ›d nebo se podívat do kina, nebo do divadla a nebo si doma zahrají nÄ›jakou deskovou hru a nebo karty.

Každý má svou zábavu.

Podle mého názoru neudÄ›láte chybu, než opravdu budete peÄovat o to, abyste se bavili a abyste vÄ›dÄ›li, jak na duÅ¡evní hygienu. DuÅ¡evní hygiena je právÄ› taková, že pÅ™estanete myslet na Å¡patné vÄ›ci a budete myslet pozitivnÄ›. Já vím, že mnoho lidí nedokáže myslet pozitivnÄ›, že jsou tÅ™eba opravdu hodnÄ› neÅ¡Å¥astní a mají různé psychické nebo zdravotní problémy. Ale sama za sebe doporuÄuji navÅ¡tívit tÅ™eba psychologa nebo psychiatra. Ten vám urÄitÄ› pomůže a také vám tÅ™eba nÄ›jaký psychoterapeut, jak relaxovat a nebo jak se bavit. A také není od vÄ›ci, abyste požádali nÄ›koho z rodiny, aby vám pomohl. 

Empty Sidebar
You haven't added any widgets to your sidebar. You can add widgets by going to: Appearance > Customize > Widgets