Vzdělání

Vzdělání nám dává naše zdraví


 

Je vzdÄ›lání důležité Äi nikoliv? Já jsem zastánce toho, že urÄitÄ› vzdÄ›lanost je důležitá, protože máme i vyšší plat. Není to tÅ™eba jako když má nÄ›kdo opravdu jenom základní vzdÄ›lání. Na druhou stranu vzdÄ›lání nám nepomůže tÅ™eba v nÄ›jaké dopravní nehodÄ›. Když se podíváme na svÄ›t, co se kolem nás dÄ›je, tak prostÄ› vÅ¡ude Äteme, tam byla havárka, tam se stalo tam to. Tam byla záchranná služba, hasiÄi, policie, je to velice složité, ale dÄ›jí se hrozné případy, které si bohužel nepÅ™ipouÅ¡tíme kolikrát ani v reálném svÄ›tÄ›.

Peníze

My se musíme zamyslet nad tím, že samozÅ™ejmÄ› vzdÄ›lání je důležité, ale důležité je i na sebe dávat pozor. Když se nám nÄ›co stane tak nám nepomůže, jestli jsme nÄ›jaká uklízeÄka nebo zdravotní sestÅ™iÄka nebo nÄ›jaký vzdÄ›laný doktor, inženýr nebo právník. My se musíme zamyslet nad tím co vlastnÄ› v životÄ› chceme dÄ›lat. Musíme se v životÄ› v nÄ›Äem chránit. Musíme se snažit, aby se nám nÄ›co nestalo, protože když nebudeme mít ruku, nohu, tak už se nám bude hůř pracovat. NÄ›kdo tÅ™eba rád sportuje a stane se mu nÄ›co pÅ™i sportu.

Doktor

Může být vzdÄ›laný jakkoliv, a je prostÄ› důležité se snažit opravdu chránit. Když se budeme snažit o sebe víc dbát a budeme se snažit pÅ™edvídat tÄ›m situacím, které se mohou nastat, tak je to pro nás mnohem lepší a přínosnÄ›jší. Když opravdu nÄ›kdo takový není, a prostÄ› se stanou Å¡patné vÄ›ci, tak ani to vzdÄ›lání které mají nepomůže. Nemůžete potom tÅ™eba vykonávat ani pracovní pomÄ›r, když se stane nÄ›co moc Å¡patného. Takže urÄitÄ› víc pÅ™emýšlet o sobÄ› a snažit se opravdu dávat na sebe pozor, protože když budeme na sebe dávat pozor, tak zjistíme že můžeme opravdu dÄ›lat svoji Äinnost, a peníze se nám budou z práce jenom sypat. HlavnÄ› udržovat pouze svoje zdraví, které je důležité. Bez zdraví nic neudÄ›láme. Chraňte se tak, jak nejlíp umíte. To je totiž naÅ¡e budoucnost. 

Empty Sidebar
You haven't added any widgets to your sidebar. You can add widgets by going to: Appearance > Customize > Widgets