Láska

Proč si jdou sourozenci občas po krku a jak to můžete jako rodič ovlivnit?


Máte doma již jedno dítě a přibude k němu sourozenec? Děsíte se toho, jak starší dítě miminko přijme? Bojíte se sourozenecké rivality? Všechno se dá zvládnout. 

ProÄ si jdou sourozenci obÄas po krku a jak to můžete jako rodiÄ ovlivnit? 

Sourozenecké pouto je silné, zejména když jsou dÄ›ti vÄ›tší. Jenže menší dÄ›ti si mezi sebou Äasto vytvoří dennÄ› nejeden konflikt. A to samozÅ™ejmÄ› musí rodiÄe neustále Å™eÅ¡it. Přáli byste si, aby se vaÅ¡e dÄ›ti mÄ›ly rády a nehádaly se Äi nestrkaly? Pozorujete doma sourozeneckou rivalitu nebo se obáváte tÅ™eba toho, jak dÄ›ti pÅ™ijmou mezi sebe nového sourozence? Je to pÅ™irozené, tento problém Å™eší hodnÄ› rodin, a i když se dÄ›ti mezi sebou poÅ¡Å¥uchují, neznamená to, že spolu budou bojovat vÄ›ÄnÄ›. Zejména menší dÄ›ti asi do deseti let mezi sebou mohou různÄ› soupeÅ™it nebo se Äasto přít. Jaká je v tÄ›chto konfliktech ale vaÅ¡e úloha? Co vÅ¡echno by mÄ›l rodiÄ dÄ›lat a nedÄ›lat, když si jdou sourozenci po krku? 

sourozenecké rozepře

MÄ›l by se rodiÄ mezi dÄ›ti plést? 

Starší dÄ›ti se Äasto cítí být znevýhodnÄ›né, mohou na sourozence i žárlit, jeÅ¡tÄ› si neuvÄ›domují, že rodiÄe bezmeznÄ› milují vÅ¡echny své dÄ›ti. Ale to, že mladší sourozenec má více pozornosti, může starší dítÄ› donutit žárlit. I z tohoto důvodu vzniká celá Å™ada konfliktů. AÅ¥ už konflikt ale vznikne z jakéhokoliv důvodu, rodiÄ by se k tomu mÄ›l vždycky postavit stejnÄ›. Nabízí se otázka, kdy do hádek nebo poÅ¡Å¥uchování sourozenců vstoupit a kdy ne. VÄ›tÅ¡inou by si to dÄ›ti mÄ›ly Å™eÅ¡it mezi sebou a rodiÄ by nemÄ›l dÄ›lat dÄ›tem soudce, ale pozor na to, aby to nezacházelo do neúnosných mezí. Jakmile se situace zaÄne více vyostÅ™ovat, rodiÄ zkrátka zasáhnout musí. 

dÄ›tské nožiÄky

Každé dítÄ› peÄlivÄ› vyslechnÄ›te 

V takovém případÄ› je dobré si s dÄ›tmi o tom, co se stalo promluvit. OvÅ¡em každé dítÄ› by mÄ›lo mít možnost s rodiÄem mluvit o samotÄ›. I když vám to moc nepomůže a stejnÄ› asi dojde k tomu, že každý ze sourozenců bude mít svou pravdu, nenechte se tím rozladit. Jde o to, že dítÄ› musí vÄ›dÄ›t, že pořád může mluvit otevÅ™enÄ› a může mít rodiÄe chvíli jen pro sebe. Vody se pak uklidní a nakonec dojdete k usmíření. 

Je tÅ™eba hodnÄ› s dÄ›tmi mluvit a podnikat spoleÄné aktivity. Tak se bude pouto dále upevňovat a sourozenci se budou mít rádi. 

Empty Sidebar
You haven't added any widgets to your sidebar. You can add widgets by going to: Appearance > Customize > Widgets