Vztahy

Vztahy mezi rodinami


Pokud nÄ›co nemusí být dobré a není to nic, co by bylo v dneÅ¡ní dobÄ› nÄ›Äím zvláštní, jelikož se nÄ›co takového objevuje u mnohých rodin, jsou to vztahy mezi užší a Å¡irší rodinou. Ne vÅ¡echny rodiny mají mezi sebou dobré vztahy.

Jestliže je nÄ›co Äím dál tím populárnÄ›jší, je to faleÅ¡nost a závist. Možná, že moc dobÅ™e znáte lidi, kteří se navzájem pomlouvají, ale když se potkají, najednou dÄ›lají nejlepší kamarády a baví se spolu tak, že by ÄlovÄ›k ani neÅ™ekl, že se tito dva lidé navzájem za zády pomlouvají.

Najdete jen málo lidí, kteří nÄ›komu do oÄí Å™eknou, že se jim nÄ›co nelíbí. Pokud to ale ÄlovÄ›k neudÄ›lá, kolikrát to dopadne tak, že se faleÅ¡nost jen prohlubuje.

Pokud je nÄ›co dalšího, co je problém a nemůžou být díky tomu dobré vztahy mezi rodinami, je to závist. NÄ›kteří lidé si navzájem natolik závidí, že je kolikrát až nepříjemné, jak to jde poznat. Je jasné, že daní lidé nÄ›co takového nepÅ™iznají, protože nechtÄ›jí, aby nÄ›kdo vidÄ›l, že danému ÄlovÄ›ku nÄ›co závidí.

žena a dítě

Bohužel vztahy nejsou v nÄ›kterých rodinách takové, jaké by to ÄlovÄ›k Äekal. Jsou rodiny, kde to rozhodnÄ› nefunguje tak, že by dÄ›ti byly nadÅ¡ené z toho, že se mají potkat se širší rodinou.

Kolikrát si ÄlovÄ›k Å™ekne, že když i dÄ›ti vidí to, že je nÄ›co Å¡patnÄ› a mezi užší a Å¡irší rodinou, co se týká vztahů, pak je nÄ›co už opravdu Å¡patnÄ›.

ÄŒlovÄ›k si ani neuvÄ›domuje, jak mají Å¡patné rodinné vztahy vliv na celou Å™adu vÄ›cí. Může to ÄlovÄ›ka natolik ovlivnit, že bude mít například problém pÅ™i hledání partnera nebo ve svém budoucím životÄ›.

Je důležité, aby vztahy byly dobré, ale bohužel ne každý má to štěstí, že má rodinu, která nezávidí a která není falešná.

pěkná rodina

Je navíc jasné to, že ÄlovÄ›k sám nÄ›co takového napravit nedokáže. Je potÅ™eba, aby se do nápravy zapojili vÅ¡ichni Älenové, ale nÄ›co takového jde zařídit jen velmi těžko.

Snažit se udržovat dobré vztahy je kolikrát velmi nároÄné a ve výsledku se to ÄlovÄ›ku stejnÄ› nepovede tak, jak doufal i když je to velká Å¡koda.

Měli bychom se nad sebou zamyslet. Opravdu je potřeba, abychom byli závistiví a falešní? Stojí nám to za to? Rozhodně nestojí.

Empty Sidebar
You haven't added any widgets to your sidebar. You can add widgets by going to: Appearance > Customize > Widgets