Vzdělání

Vzdělávejte se


Å kola pro mÄ› byla vždycky opravdu hodnÄ› důležitá. Já sama jsem si nedokázala pÅ™edstavit, že bych tÅ™eba neÅ¡la na vysokou Å¡kolu. Proto už i v osmé a deváté třídÄ› jsem se úplnÄ› co nejvíce snažila. Nyní ale dodnes nechápu, proÄ jsem až do sedmé třídy tohle vÅ¡echno flákala. Vůbec jsem se ve Å¡kole nesnažila, nevím proÄ, ale jakmile jsem nastoupila do osmého roÄníku. Tak jsem se zaÄala více snažit, dokonce absolutnÄ› nevím, proÄ se to stalo nebo proÄ jsem takhle zaÄala pÅ™emýšlet, protože vlastnÄ› mÄ› rodiÄe do toho vůbec ani nenutili. Ani maminka, ani otec nemají ani jeden vysokou Å¡kolu, mají pouze maturitu, ale jim to staÄí a jsou spokojení, že udÄ›lali aspoň maturitu.

Vzdělání se vyplatí.

Sami mi říkali, že maturitu udÄ›lali s odÅ™enýma uÅ¡ima. JeÅ¡tÄ› bych vám chtÄ›la říct, že právÄ› moji rodiÄe chodili na stÅ™ední Å¡kolu zároveň a právÄ› ve druhém roÄníku stÅ™ední Å¡koly se seznámili a potom v jednadvaceti letech mÄ›li svatbu. Podle mého názoru tohle bylo opravdu hodnÄ› romantické a nyní si vzpomínám, nebo možná jsem to už slyÅ¡ela od maminky, že kdyby nebyla svatba, že by možná i Å¡li na vysokou Å¡kolu.

UÄení je důležité.

Proto jsou prý rádi, když jdu já, když jsem se takhle sama rozhodla. RodiÄe jsou takoví, že by mÄ› nikdy do niÄeho nenutili a nebo nechtÄ›li by po mnÄ› nÄ›co, co je mi proti srsti a nebo co by se mi nelíbilo. RodiÄe říkali, že když se dítÄ› a nebo i dospÄ›lý ÄlovÄ›k do nÄ›Äeho nutí, tak to potom nemá takový efekt, jako kdyby to dítÄ› dÄ›lalo samo od sebe, protože když to dÄ›lá dítÄ› je samo od sebe, tak se samozÅ™ejmÄ› snaží a jde mu to o sto procent lépe, než kdyby se dítÄ› do nÄ›Äeho nutilo. Například já také rodiÄe nenutím do toho, aby si dálkovÄ› jeÅ¡tÄ› udÄ›lali vysokou Å¡kolu. Podle mého názoru tohle vůbec nemá žádný smysl. Jenomže otec už stále uvažuje, že příští rok by si chtÄ›l udÄ›lat tÅ™eba nÄ›jakou nástavbu a nebo jazykový kurz, protože si myslí, že když se ÄlovÄ›k vzdÄ›lává celoživotnÄ›, že mu to jenom prospívá.

Empty Sidebar
You haven't added any widgets to your sidebar. You can add widgets by going to: Appearance > Customize > Widgets