Cestování

Exotické cestování


Znám opravdu hodnÄ› lidí, kteří moc rádi cestují. Například já mám ráda také cestování, a to hlavnÄ› do takových exotických destinací a exotických krajů. Byla jsem už dvakrát v Thajsku a jeÅ¡tÄ› bych chtÄ›la Indonésii, jenomže když tohle vždycky Å™eknu své mamince, že bych chtÄ›la jeÅ¡tÄ› exotickou zemi, jako je například Indonésie, tak mÄ› vždycky odvrací od toho, abych tam nejezdila. A to prý nejenom, že je to velice drahé, že bych na to musela prý Å¡etÅ™it dva roky a nebo i déle, ale že prý je to velice nebezpeÄné.

I v exotice jsou pěkné silnice.

Já sice chápu, že moje maminka to se mnou myslí dobÅ™e a také vím, že to má svá různá rizika, nÄ›kdy i veliká rizika, proto jsem si Å™ekla, že samozÅ™ejmÄ› nikam nepojedu, dokud nebudu opravdu hodnÄ› obeznámená s tou destinací, kam jedu a nebo také pokud nebudu mít opravdu vÅ¡echna oÄkování, která jsou povinná. Dokonce, když jsem také už byla dvakrát v Thajsku, tak jsem si dala i dvÄ› nepovinná oÄkování, abych mÄ›la vÅ¡echno v pořádku a stejnÄ› pokaždé vždycky, když jsem už dva týdny doma po dovolené v Thajsku, tak vždycky jdu jeÅ¡tÄ› k lékaÅ™i na rozbor krve a donesu moÄ, abych vÄ›dÄ›la, že jsem opravdu zdravá.

I památky jsou skvělé.

Proto jsem si Å™ekla, že opravdu není od vÄ›ci, že by tÅ™eba lidé, kteří cestují do exotických destinací a nebo do takových míst, kde jsou tÅ™eba opravdu hodnÄ› rozšířené různé nemoci a podobnÄ›, tak by bylo nejlepší, kdyby lidé také ihned po dovolené pÅ™ijeli domů a tÅ™eba za dva nebo za tÅ™i týdny se také nechali otestovat. SamozÅ™ejmÄ›, ale co už vůbec nedoporuÄuji, abyste v nÄ›jaké exotické destinaci nÄ›kdy tÅ™eba s nÄ›kým mÄ›li intimnosti jako sex. To bych se opravdu bála, i kdybych byla stokrát oÄkovaná. Do tohohle bych rozhodnÄ› neÅ¡la. Navíc mám partnera, takže bych ani mít sex s cizím ÄlovÄ›kem nÄ›kde na exotické dovolené vůbec nemÄ›la. Říká se, že cestování se má užít, ale jenom odsud posud. 

Empty Sidebar
You haven't added any widgets to your sidebar. You can add widgets by going to: Appearance > Customize > Widgets