Hobby

Stejné záliby


Já si myslím, že každý ÄlovÄ›k má svoje záliby, protože pokud by ÄlovÄ›k nemÄ›l své záliby a další hobby, tak by byl asi hodnÄ› neÅ¡Å¥astný. A já si myslím, že každý ÄlovÄ›k chce mít své záliby, aby se také mohl bavit a aby si odpoÄinul. Opravdu není příjemné, když ÄlovÄ›k stále musí být jenom v práci a soustÅ™edit se, mÄ› by také nebavilo,. Kdybych musela jenom nÄ›kde být na jednom místÄ› a nebo dÄ›lat jednu a tu samou vÄ›c, tohle by se mi absolutnÄ› příÄilo a potom bych byla ve stereotypu. Proto jsem ráda, že mám takové koníÄky a s partnerem také sdílíme stejné hobby. Oba dva moc radi hrajeme kuleÄník. A uznávám, že kuleÄník je nÄ›kdy opravdu hodně dlouho, a to také Å¡achy.

Hráli jste někdy šachy?

My jsme s partnerem také dříve hráli závodnÄ› Å¡achy, ale bohužel se nám vůbec nedaÅ™ilo. HlavnÄ› tedy mÄ› ne. Já jsem byla na Å¡achy docela taková asi moc levá, takže mi vadilo, jak to vÅ¡echno straÅ¡nÄ› dlouho trvalo. Já chápu, že Å¡achy trvají dlouho, nÄ›kdy dokonce i dva nebo tÅ™i dny. Ano, slyšíte správnÄ›. Pokud vaÅ¡e hobby jsou Å¡achy, tak asi víte, že nÄ›kteří hráÄi, kteří to hrají úplnÄ› profesionálnÄ› a soutěží, že prý to nÄ›kdy trvá i tÅ™i dny, takže už asi víte, proÄ u různých Å¡achů jsou takové budíky, nebo takové hodiny. To znamená, že se pÅ™edem domluví, že oba dva hráÄi budou dodržovat to, že tÅ™eba budou hrát jenom tÅ™i hodiny, takže po každém tahu ten hráÄ, když dohraje taky figurkou, tak ihned zmáÄkne hodiny nebo ten budík a potom hraje ten další.

KuleÄník mÄ› hodnÄ› baví.

Takže tady jde spíše o to, jak je kdo rychlý. Musíte být samozÅ™ejmÄ› rychlí, ale také u toho pÅ™emýšlet a také samozÅ™ejmÄ› vyhrát, od toho ta hra je. Každá hra je od toho, aby se ÄlovÄ›k pobavil a aby také vyhrál. Pokud se tedy nedomluvíte nÄ›jak jinak, já sama za sebe sice hraji jeÅ¡tÄ› stále Å¡achy, ale už je nehrají závodnÄ›, protože se mi tohle vůbec nedaÅ™ilo. ObÄas si také se synem zahraji šipky, protože syn má rád Å¡ipky a jsme rádi, že alespoň máme také spoleÄné záliby a hobby. Podle mého názoru neudÄ›láte chybu, když i vy si s rodinou seženete nÄ›které stejné hobby a záliby. 

Empty Sidebar
You haven't added any widgets to your sidebar. You can add widgets by going to: Appearance > Customize > Widgets