Zábava

Práce jako zábava


Můžeme namátkou tipnout nÄ›kolik povolání, kam chodí lidé rádi, a ne jenom a pouze z povinnosti, aby mÄ›li z Äeho žít. Například pilot jde do zamÄ›stnání jistÄ› rád. Jak by také ne. Vrazil do toho, aby se to nauÄil obrovskou spoustu Äasu a možná že i financí. Takže jej to bavit muselo, jinak by to nedÄ›lal. A že řídit letadlo není zrovna nÄ›jaká hraÄka, tím si můžete být zcela jisti. Kolos vážící nÄ›kolik tun obsluhuje více pilotů a každý má své úkoly. Pokud by pochybil, vždy je zde nÄ›kdo, kdo by mÄ›l chybu napravit. Letadla menších rozmÄ›rů pilotuje vždy jen jeden ÄlovÄ›k. Pokud udÄ›lá chybu on, je to hodnÄ› velká smůla a následky mohou být fatální. PÅ™esto muži znovu a znovu usedají do kokpitu, aby se pokochali krajinou pod sebou, nebo aby dopravili pasažéry z bodu A do bodu B, pokud možno bez nÄ›jaké nehody.  

velké letadlo

PÅ™esto vÅ¡ak k nÄ›jaké dojít může. Ale pak nejsou na vinÄ› muži uvnitÅ™, ale vÄ›tÅ¡inou jde o nÄ›jakou závadu technického charakteru. Stává se to a vyhnout se tomu nelze. Tomu, že by s Boeingem pÅ™istál jeden ÄlovÄ›k bez expertních znalostí nelze moc věřit. PÅ™esto je to v knihách a filmech takto prezentováno. Jenže zde je jediný úÄel, zabavit diváka. A vÄ›tÅ¡inou se to podaří. Na toto téma mohu doporuÄit neskuteÄný nervák od pana Thomase Harryho Blocka s názvem „Mayday“.

malé letadlo

Spisovatel zde podává fiktivní příbÄ›h, ale je podán tak, že skoro na každé stránce vyskoÄí na Ätenáře nÄ›jaké pÅ™ekvapení. A když už se blíží závÄ›r knihy, vyskoÄí jich dalších pÄ›t. Pokud tedy máte rádi knižní thrillery, neváhejte ani sekundu a knihu si obstarejte. Ocitnete se tak v letadle, kde je situace drobátko složitÄ›jší než pÅ™i běžném letu. Ale abychom zase tak moc neodboÄovali a vrátili se k pilotům. Tito lidé jistÄ› nemají potíže s tím chodit do zamÄ›stnání. Myslím, že ve vÅ¡ech případech se dokonce těší, až jim skonÄí volno a budou moci opÄ›t létat.

Empty Sidebar
You haven't added any widgets to your sidebar. You can add widgets by going to: Appearance > Customize > Widgets