Děti

Když toho mají děti hodně do školy…


Pokud toho mají vaše děti hodně do školy, měli byste je nechat, ať splní všechny povinnosti, které jsou potřeba, aby se nestalo, že by dostaly poznámku.
Bohužel dnes je to tak, že i když si dítÄ› zapomene uÄebnici, ihned může dostat poznámku. Bylo by dobré zamyslet se nad tím, jestli je to skuteÄnÄ› nutné. Ve výsledku bude dítÄ› tak akorát smutné. Je pochopitelné, že se může stát, že dítÄ› nÄ›co zapomene doma. NÄ›co takového se minimálnÄ› jednou stalo již každému z nás.

Když toho má dítě hodně do školy, měli byste jej opravdu nechat, ať vše, co má zadáno, splní.

dvě děti

Existují rodiÄe, kteří mají tendenci neustále nÄ›kde jezdit a právÄ› díky tomu se může stát, že jejich dítÄ› nebude ve Å¡kole tak dobré, jak by být mohlo. Bude dostávat pÄ›tky a poznámky za to, že nÄ›co nebude splnÄ›no nebo že nÄ›co nebude umÄ›t. Takový přístup opravdu není ideální, jelikož to rozhodnÄ› bude mít vliv na psychiku daného dítÄ›te.

Mnoho rodiÄů si neuvÄ›domuje to, že když se dítÄ› nebude dostateÄnÄ› vÄ›novat dané látce, může mu to v budoucnu chybÄ›t.

složité výpoÄty

Lidé jsou pÅ™esvÄ›dÄeni o tom, že to, co se nauÄili ve Å¡kole, v životÄ› nikdy nepoužili. Jestli je nÄ›co velice důležité, tak je to základní Å¡kola, protože právÄ› tady vás vÅ¡emu nauÄí. PrávÄ› proto je potÅ™eba, aby se dítÄ› vÅ¡emu, co se ve Å¡kole uÄí, dostateÄnÄ› dlouho vÄ›novalo a snažilo se probíranou látku pochopit.

Není to o tom, že dané dítÄ› musí látku pochopit na jedniÄky, ale jde o to, aby jí pochopilo a rozumÄ›lo jí, i když to nebude na jedniÄky.

V dneÅ¡ní dobÄ› se ve Å¡kolách setkáváme s tím, že uÄitelé mnoho vÄ›cí vysvÄ›tlují na nejjednodušších příkladech, ale na test dávají nÄ›co, co je kolikrát tak složité, že dítÄ› rozhodnÄ› nemá Å¡anci, aby získalo dobrou známku.

Nechejte vaÅ¡e dítÄ›, aÅ¥ se vÄ›nuje dostateÄnÄ› dlouho vÄ›cem do Å¡koly. Je to pro nÄ›j a jeho budoucnost důležité.

Pro jednou můžete nějaký ten výlet vynechat. Věřte, že pro budoucnost vašeho dítěte to bude to nejlepší rozhodnutí.

Empty Sidebar
You haven't added any widgets to your sidebar. You can add widgets by going to: Appearance > Customize > Widgets