Sport

Zábavný sport


Je logické, že sportovní aktivity jsou opravdu hodnÄ› důležité. Podle mého názoru bez sportu by ÄlovÄ›k ani nemohl existovat, protože já si myslím, že když ÄlovÄ›k bude sportovat, a to opravdu pravidelnÄ›, tak také bude v lepší fyzické kondici. Nemusí také opravdu hodnÄ› trpÄ›t obezitou. DozvÄ›dÄ›la jsem se, že v poslední dobÄ› právÄ› lidé trpí obezitou. Obezita je taková civilizaÄní choroba. CivilizaÄní choroba je nejenom obezita, ale také cukrovka a také prý rakovina.

Partner rád šplhá po skalách.

A věřte, že když budete žít opravdu Å¡patný životní styl a budete mít velikou nadváhu, tak vás Äeká to, že možná budete mít velké riziko toho, že budete mít rakovinu nebo cukrovku a další civilizaÄní choroby a opravdu velikou obezitu. Když budete obézní, tak budete mít vevnitÅ™ viscerální tuk. Víte, co je viscerální tuk? To je to, že vám vaÅ¡e vnitÅ™ní orgány se obalují tukem a věřte, že když se vaÅ¡e vnitÅ™ní orgány obalují tukem, tak je to velice nezdravé a je to Å¡patné. Kolikrát také se může stát, že můžete dostat infarkt a podobnÄ›, takže proto sportovat. Věřte, že sport je opravdu hodnÄ› důležitý a myslím si, že mnoho lidí si mi dá také zapravdu, že sportovat by mÄ›l každý.

Plavání mě moc baví.

ÄŒlovÄ›k se nenarodil proto, aby jenom sedÄ›l doma a koukal na televizi a nebo, aby se cpal v nÄ›jakými fastfoody a tuÄnými jídly. Tohle tedy rozhodnÄ› ne. A podle mého názoru ÄlovÄ›k neudÄ›lá chybu, když bude alespoň tÅ™i dny v týdnu se vÄ›novat intenzivnÄ› nÄ›jakému sportu. Nemusí to dÄ›lat vrcholovÄ›, ale myslím si, že tÅ™eba tÅ™i nebo ÄtyÅ™i hodiny týdnÄ› by se mÄ›l vÄ›novat opravdu intenzivnÄ› sportu a bylo by to. Nemusí úplnÄ› každý den, nemusí chodit do posilovny, ale co tÅ™eba si dvakrát týdnÄ› zaplavat na hodinu a půl? Myslím si, že by tohle udÄ›lalo opravdu hodnÄ›. Myslím si, že kdybyste se nad tebou zamysleli, co a jak dÄ›láte a proÄ, tak byste vyhráli nad svou leností. A to by se také museli sportovat, abyste poznali, jaké to je. Já osobnÄ› bych se bez sportu neobeÅ¡la a hlavnÄ› bez svého milovaného kola. A také rotopedu, který mám doma. 

Empty Sidebar
You haven't added any widgets to your sidebar. You can add widgets by going to: Appearance > Customize > Widgets