Vztahy

Hádky ke kamarádství patří


UrÄitÄ› každý má nÄ›jakou kamarádku, kamaráda a urÄitÄ› víte že nÄ›kdy to není takové dokonalé jako bychom si pÅ™edstavovali. Stane se že kolikrát se svojí kamarádkou, kamarádem se pohádáte. Já ze svojí zkuÅ¡enosti mám taky takové zkuÅ¡enosti, že jsem se pohádala s kamarádkou. Pořád jsem s ní nÄ›co Å™eÅ¡ila o nás. Pořád se jí nÄ›co nelíbilo, jak dÄ›lám co dÄ›lám, pořád mi nÄ›co vyÄítala. VyÄítala mi mého partnera. Pořád se jí prostÄ› nÄ›co nelíbilo a je to takové nároÄné, protože když vlastnÄ› se takhle hádáte, tak to vůbec není dobrý prospÄ›ch pro váš kamarádský a přátelský vztah. Je potÅ™eba se vzájemnÄ› respektovat. SamozÅ™ejmÄ› chápu když je výmÄ›na názorů, tÅ™eba každý má úplnÄ› jiný názor.
 
Žena
 
Já si rozhodnÄ› myslím že by se mÄ›l udÄ›lat nÄ›jaký kompromis, protože když se neudÄ›lá kompromis, tak zbyteÄnÄ› se vÅ¡ichni hádají. SamozÅ™ejmÄ› se s kamarádkou vždycky udobřím, protože prostÄ› už jsme na sebe zvyklé. Známe se dlouho a máme se opravdu rády. Ale samozÅ™ejmÄ› když se pohádáme, tak je to takové komplikované. Nejsem z toho vždycky nadÅ¡ená, ale vždy je potÅ™eba opravdu ten vztah udržovat a poradit si. A snažit se víc vyjít vstříc a udÄ›lat kompromis a opravdu se zbyteÄnÄ› nehádat kvůli kravinám, protože když to není nÄ›co důležitého, tak si myslím že nejde vůbec o nic.
 
Žena
 
Ale urÄitÄ› je potÅ™eba mít kamarádku takovou tu nejlepší, protože si myslím že každý ÄlovÄ›k se vždycky pohádá a patří to bohužel k životu. RozhodnÄ› ale lepší je, když se nebudete vůbec hádat, protože když se budete hádat tak se vytváří mnohem vÄ›tší stres, jste více takový neklidné a je to takové až nepříjemné. ProstÄ› snažme se vždycky vyjít vstříc každému ÄlovÄ›ku, protože když si budeme více vzájemnÄ› důvěřovat a pomáhat tak to nemusí vést ani k hádkám. Hádky si kolikrát vyvoláváme sami a je potÅ™eba se jim životÄ› vyhýbat, protože nejsou opravdu vůbec pro nás užiteÄné.

Empty Sidebar
You haven't added any widgets to your sidebar. You can add widgets by going to: Appearance > Customize > Widgets