Vztahy

Ne vždy se vám podaří mít se všemi dobré vztahy


Jsou lidé, kteří si pÅ™ejí mít se vÅ¡emi ty nejlepší vztahy. I když se o to daný ÄlovÄ›k může pokusit a fungovat neutrálnÄ›, může se to na konec obrátit proti nÄ›mu. Bohužel pÅ™esnÄ› tak to v dneÅ¡ní dobÄ› funguje.

Může to na konec dopadnout tak, že i když jste se snažili být neutrální a nikomu neublížit, nikoho nepomlouvat apod., na konec budete vy těmi nejhoršími. Věřte, že se jednou dostanete do situace, kdy si budete muset vybrat, s kým se budete bavit více a s kým se budete bavit naopak méně nebo vůbec.

sedící dítě

Bohužel dneÅ¡ní doba je už taková. Kolikrát se vám může stát i to, že vám nÄ›kdo zaÄne dÄ›lat naschvály a to proto, abyste se co nejdříve rozhodli, s kým se budete a s kým se nebudete bavit.

Pokud je místo, kde se může ÄlovÄ›k s nÄ›Äím takovým setkat, je to Å¡kola. Zejména na Å¡kolách se s tím rozhodnÄ› setkáte a to snad v každé třídÄ› nebo skupinÄ›.

Vždy je to tak, že se ve třídÄ› nebo skupinÄ› najde minimálnÄ› jeden ÄlovÄ›k, který se snaží být neutrální a bavit se se vÅ¡emi, jenže se to proti nÄ›mu velice brzy obrátí a na konec je tím nejhorším. Na konec je kolikrát tím, s kým se nikdo nebude bavit, pokud se daný ÄlovÄ›k nerozhodne, se kterou skupinkou se bude a se kterou se nebude bavit.

děti ve škole

Pokud se ÄlovÄ›k dostane do situace, že si má vybrat, bude hodnÄ› záležet na tom, jaký bude jeho další krok. NÄ›kdy ÄlovÄ›k udÄ›lá nejlépe, když se nepÅ™ipojí k ani jedné ze skupin a zachová si tak svou neutralitu.

Jestli si dnes na nÄ›co ÄlovÄ›k musí dávat pozor, pak je to to, co komu říká, aby se náhodu nestalo, že by se nÄ›co takového obrátilo proti danému ÄlovÄ›ku.

Bohužel se dnes ÄlovÄ›k může dostat do opravdu nepÄ›kných situací. Je pochopitelné, že pokud se ÄlovÄ›k dostane do takové situace, bude se chtít nÄ›komu svěřit a bude chtít poradit. Vždy je to ale na daném ÄlovÄ›ku, jak se na konec rozhodne, protože nikdo vás do niÄeho nemůže nutit.

Empty Sidebar
You haven't added any widgets to your sidebar. You can add widgets by going to: Appearance > Customize > Widgets