Sport

Jízda na koni


V poslední dobÄ› lidé opravdu hodnÄ› vyhledávají sportovní aktivity a já se tomu vůbec nedivím. Kdyby bylo na mÄ›, tak já sama bych dala opravdu do vÅ¡ech Å¡kol povinné nÄ›jaké pohybové aktivity. Protože jsem kolikrát už nÄ›kde slyÅ¡ela, že prý Äeské dÄ›ti na základních Å¡kolách mají prý nedostatek pohybu. Já se tomu ani nedivím. DneÅ¡ní doba tomu úplnÄ› nahrává. Stále mnoho dÄ›tí hraje různé hry na poÄítaÄi a kvůli poÄítaÄi si dÄ›ti, nejenom že také kazí zrak a niÄí si záda, ale také vlastnÄ› oni nesportují. To nemají žádný pohyb, když sedí nÄ›kde na židli za poÄítaÄem a nebo na mobilním telefonu. Podle mého názoru by se s tím mÄ›lo nÄ›co dÄ›lat.

Jízda na koni mě naplňuje.

Já si myslím, že opravdu je nevhodné, aby tÅ™eba už ÄtyÅ™leté nebo pÄ›tileté dítÄ› nÄ›kde sedÄ›lo u poÄítaÄe a vůbec se nehýbalo. Jenomže rodiÄům tohle vyhovuje. RodiÄe mají alespoň klid, rodiÄe dají dítÄ›ti mobilní telefon nebo poÄítaÄ nebo notebook a myslí si, jak to vÅ¡echno vyhráli sice ano, já neříkám, že také můj syn, kterému je sedm let, nemá mobilní telefon, má ho a má dokonce i poÄítaÄ, jenomže on zase pravidelnÄ› chodí hrát fotbal a jeÅ¡tÄ› my doma máme velikou zahradu a statek, takže on má pohybu opravdu dostatek.

Koně jsou moje nejoblíbenější zvíře.

A on vlastnÄ› ani sám za sebe nechce trávit moc Äasu na mobilním telefonu nebo na poÄítaÄi, protože má rád naÅ¡e konÄ› a já také jezdím na koni. Tohle je můj nejoblíbenÄ›jší sport a pÅ™edpokládám, že až syn bude trochu starší, že ho také sport na koni bude bavit. On zatím sice jenom tak rekreaÄnÄ› jezdí na poníku, ale nÄ›jak ho prý jezdectví nebaví, nÄ›jak ho to nechytlo. Já budu doufat, že ho to chytne, protože nevím, kdo v budoucnu potom pÅ™evezme naÅ¡i koňskou farmu. Byla bych moc ráda, kdyby to byl nÄ›kdo z rodiny a nejlépe, potom můj syn. Já vím, že je syn jeÅ¡tÄ› tÅ™eba na koňské sporty malý, ale uvidíme, jak to bude do budoucna. TÅ™eba se to otoÄí. 

Empty Sidebar
You haven't added any widgets to your sidebar. You can add widgets by going to: Appearance > Customize > Widgets