Láska

Láska v pubertě je zajímavá


Vzpomínám si na ty první dny, když jsem se prostÄ› poprvé zamilovala. Bylo mi pÅ™esnÄ› 14 let a já potkala kluka, který chodil prostÄ› na stÅ™ední integrovanou Å¡kolu. Bylo to straÅ¡nÄ› fajn, protože jsem ho potkala zrovna, když bylo rozsvícení vánoÄního stromeÄku a potkali jsme se právÄ› u toho stromeÄku. Pořád jsme se tak na sebe koukali a koukali, až nakonec jsme si z toho zaÄali povídat. ProstÄ› jsme si byli takový sympatiÄtí, a jako opravdu jsem z nÄ›j byla tak uneÅ¡ená, že jsem tak asi nebyla nikdy uneÅ¡ená v životÄ› jako z nÄ›ho právÄ› u toho stromeÄku. Ale samozÅ™ejmÄ› ta realita je vždycky ve skuteÄnosti potom úplnÄ› jiná a vÅ¡echno se vlastnÄ› jako kdyby zmÄ›ní.

Láska

Ale prostÄ› v ten moment to opravdu byla ta nejkrásnÄ›jší láska. Protože opravdu, já jsem z nÄ›ho byla úplnÄ› hotová a na první pohled straÅ¡nÄ› zamilovaná. Protože opravdu, on mÄ› tak straÅ¡nÄ› zaujal a vypadal tak straÅ¡nÄ› hezky a opravdu byl i hodný. ZaÄala jsem s ním chodit. Chodila jsem s ním tak tÅ™i mÄ›síce a potom jsme se tedy rozeÅ¡li, protože on potom se semnou chtÄ›l rozejít. SamozÅ™ejmÄ›, jsem to nÄ›jakým způsobem respektovala, i pÅ™esto, že to bylo těžké. Ale prostÄ›, byla jsem v pubertÄ› a asi jsem se nechovala tak, jak by se choval asi dospÄ›lý ÄlovÄ›k, takže prostÄ› dopadlo to úplnÄ› jinak, než jsem oÄekávala.

Láska

Ale nakonec opravdu vždycky v životÄ› se vÅ¡echno otoÄí, protože teÄ opravdu, jak jsem dospÄ›lá, tak už mám prostÄ› svého partnera, mám svoje dítÄ› a jsem straÅ¡nÄ› spokojená, protože opravdu vždycky nemusí ta puberťácká láska prostÄ› vyjít a opravdu prostÄ›, pak se opravdu potkáte s nÄ›kým, do koho se zamilujete a zapomenete na toho, koho jste potkali kdysi nÄ›kde u vánoÄního stromeÄku. Takže vždycky opravdu ÄlovÄ›k potká toho pravého prostÄ› nÄ›kde jinde, když prostÄ› ta nÄ›jaká láska nevyjde a myslím si, že rozhodnÄ› ta puberťácká láska se může rozpadnout kdykoliv, protože ty puberťáci jsou opravdu jeÅ¡tÄ› takové dÄ›ti a nemají jeÅ¡tÄ› ten pÅ™ehled o tom životÄ›, jako jsem ho nemÄ›la já. Takže urÄitÄ›, ale vždycky je tu možnost, že vždycky si toho pravého najdete. Opravdu staÄí, když troÅ¡ku dospÄ›jete.

Empty Sidebar
You haven't added any widgets to your sidebar. You can add widgets by going to: Appearance > Customize > Widgets