Kam umístit malé děti?


Bydlíte už nÄ›jakou dobu v Praze a blíží se Äas, kdy bude muset VaÅ¡e dítÄ› do mateÅ™ské Å¡koly? ChtÄ›li byste mu najít nÄ›jakou skuteÄnÄ› dobrou, ve které by se cítilo dobÅ™e a skamarádilo s tam s ostatními dÄ›tmi? Pak bychom Vám mohli pomoci, protože nabízíme to nejlepší prostÅ™edí v mateÅ™ských Å¡kolkách Praha. UrÄitÄ› budete spokojeni, staÄí si vybrat z nÄ›kolika možností, které se Vám nabízí. AÅ¥ už chcete, aby mÄ›ly dÄ›ti cizojazyÄné kroužky anebo jezdily na výlety, můžete si vybrat tu pravou!

Nejlepší školka!

Malí rošťáci, které máte doma, se už těší na to, jak budou chodit do Å¡kolky za svými kamarády a jak si budou po celý den hrát? Nechte je tedy, aÅ¥ se těší na to, co vÅ¡e jim mateÅ™ská Å¡kolka Praha nabídne a co vÅ¡e se v tomto zařízení nauÄí. Budou už velkými dÄ›tmi, které se zaÅ™adí do kolektivu a zaÄnou se uÄit základním životním situacím, poznají, jak vycházet s ostatními dÄ›tmi a jak se chovat v kolektivu. Poznají ovÅ¡em také mnoho zvířátek, nauÄí se malovat nádherné obrázky a samostatnost jim bude již bližší než dříve. StaÄí si vybrat tu nejlepší Å¡kolku, ve které budou dÄ›ti spokojené!

Empty Sidebar
You haven't added any widgets to your sidebar. You can add widgets by going to: Appearance > Customize > Widgets